ค่า
ค่าสูงสุด :
ค่าต่ำสุด :
ค่ากำหนดเอง :

 

Retracements
0% (b)
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100% (a)
138.2%
Extensions
261.8%
200%
161.8%
138.2%
100%
61.8%